← terug naar home

Onze resultaten

Samenwerkingen met ondernemers

Het Fieldlab werkt samen met:

Bespaarde tijd in maanden

Het Fieldlab wil de tijd tussen idee en borging verkorten. Met als resultaat dat digitale toepassingen sneller ingezet kunnen worden binnen Basalt en revalidatie-instellingen. 

– Zonder het Fieldlab een minder compleet product –

Voor ons was het heel waardevol om met de ondersteuning en kennis van het Fieldlab dit project te doen. Het heeft de doorloopsnelheid van de technologieontwikkeling aanzienlijk versneld. We begonnen hier in 2019 met een proof of concept, en hebben nog geen anderhalf jaar later een demonstratiemodel met een gevalideerd algoritme dat we al toepassen in de software van ons productiemodel. Dichter bij marktintroductie kun je bijna niet komen. Zonder het Fieldlab hadden we minder ruimte en mogelijkheden voor ons onderzoek gehad en waren we waarschijnlijk met een minder compleet product de markt op gegaan.

Sander de Minnoye - directeur van Cue2Walk

Nieuwe subsidies

Samen met ondernemers en kennisinstellingen hebben we een financiële bijdrage mogen ontvangen vanuit de onderstaande subsidieverstrekkers: 

Nieuwe investeringen

Het fieldlab heeft een bijdrage geleverd in het realiseren van een succesvolle investering van een ondernemer:  

Georganiseerde events

Het Fieldlab heeft o.a. de onderstaande events georganiseerd: 

2022

 • Storytelling
 • Masterclass Volgdocument


2021 

 • AI voor Basalt 
 • Squatbox 
 • C2W verbreding 
 • Subsidieschrijven 
 • Refereeravond IQ+R 
 • ProCare 
 • The Box  


2020 

 • ABLE 
 • Vormenstoof 
 • Wet- en regelgeving 

Betrokken kennisinstelling en studenten 

Met onderstaande kennisinstellingen en hun studenten werken we samen: