lector Revalidatie en Technologie (Haagse Hogeschool) en projectleider in het Fieldlab Revalidatie

Verbindt onderzoek en praktijk

“Hoe kan technologie bijdragen aan betere revalidatie zorg en een gezondere leefstijl van (oud) revalidanten? Dat onderzoek ik samen met de kenniskring van mijn lectoraat en veel verschillende partners. De mogelijkheden van technologie zijn vaak oneindig terwijl de behoeften van revalidanten vaak heel specifiek zijn.

In het Fieldlab Revalidatie werken gebruikers, professionals, studenten, docenten, bedrijven en organisaties samen en leren van elkaar. Zo komen we tot betere afstemming tussen de mogelijkheden van de technologie en de wensen van gebruikers. Doordat we bij het Fieldlab werken met een vaste en doordachte aanpak, leren we ook hoe je innoveert met verschillende belanghebbenden zoals zorginstellingen, bedrijven en onderwijs. Uiteindelijk profiteert iedereen daarvan, maar levert het vooral de best mogelijke zorg voor onze revalidant op. Mensen revalideren daardoor beter, leuker en met meer eigen regie waarbij tegelijkertijd de zorg ook doelmatiger ingericht wordt om toekomstbestendig te blijven.”

Jorit Meesters | LinkedIn
Revalidatie en Technologie | De Haagse Hogeschool