Welkom bij het Fieldlab Rehabilitation & Mobility (Het Fieldlab R&M)

 • Het Fieldlab R&M is een jonge netwerkorganisatie die zich richt op het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve (digitale) toepassingen binnen de revalidatie. Toegankelijk voor iedereen en vooral voor ondernemers. 
 • Het Fieldlab R&M wil de tijd tussen idee en borging verkorten. Met als resultaat dat innovatieve (digitale) toepassingen sneller ingezet kunnen worden binnen revalidatie-instellingen en in de thuissituatie. 
 • Het Fieldlab R&M is een open community die bestaat uit medewerkers van revalidatie-instellingen, patiënten(verenigingen), mantelzorgers, studenten en docenten van kennisinstellingen, ondernemers, beleidsmakers, financiers en investeerders.
 • Het Fieldlab R&M initieert en begeleidt samenwerkingen, organiseert events, voert innovatie-onderzoek uit en deelt best practices.    
22

Toevoegen van waarde

Zo is het Fieldlab R&M van waarde voor:

 • Ondernemers. Het Fieldlab R&M helpt ondernemers om de time to market te verkleinen, onder andere door een bijdrage te leveren aan het verder brengen van een of meerdere TRL-niveaus (Technology Readiness Levels (TRL) geven de mate van ontwikkeling van een technologie aan), business case, CE-markering en het implementatieplan.
 • Patiënten en mantelzorgers. Het Fieldlab R&M levert een bijdrage aan het opleveren van bewezen digitale toepassingen die patiënten en mantelzorgers helpen om het revalidatietraject succesvol te doorlopen.
 • Zorgaanbieders en investeerders. Het Fieldlab R&M werkt aan het opleveren van een marktrijp product, dienst of marktbenadering, inclusief een business case, CE-markering en implementatieplan. 
 • Financiers. Er wordt gewerkt aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de revalidatiezorg. 
 

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

 • Het uitvoeren van beleidsverkenningen
 • Het uitvoeren van marktverkenningen
 • Bijdrage leveren aan in kaart brengen van effecten MDR
 • Bijdrage leveren aan in kaart brengen van effecten AVG
 • Het uitvoeren van een stakeholders analyse
 • Het uitvoeren van een context mapping analyse
 • Het uitvoeren van een prospectieve risico-inventarisatie (PRI)
 • Bijdrage leveren aan in kaart brengen van de governance
 • Het opstellen van een Programma van Eisen
 • Een bijdrage leveren aan een implementatieplan
 • Het opstellen van persona’s
 • Het uitvoeren van een storyboard methodiek
 • Een bijdrage leveren aan prototyping
 • Het uitvoeren van een SWOT-analyse
 • Het uitvoeren van een Utaut-analyse
 • Bijdrage leveren aan een businessplan
 • Het uitvoeren van usabilitytesten
 • Verschillende vormen van formatief onderzoek 
 • Verschillende vormen van Wmo-plichtig onderzoek (bijvoorbeeld een RCT) 

Onze resultaten

Wat wij sinds 1 januari 2020 bereikt hebben:

 • Samenwerkingen met ondernemers:  10 
 • Bespaarde tijd in maanden:  4
 • Nieuwe subsidies:  2 
 • Nieuwe investeringen: 1
 • Betrokken studenten:  15
 • Georganiseerde events:  12

Uitgelicht

Manometric’s missie is het veranderen van orthesen en prothesen van een noodzakelijk kwaad naar producten die heerlijk zijn om te dragen. Een hoogstaande nieuwe manier om orthesen en prothesen efficiënter en effectiever te maken, met meer gebruikersgemak voor de patiënt.  

Het Fieldlab R&M heeft waarde toegevoegd door: 

 • Het faciliteren van een omgeving en samenwerking voor het verbeteren van de algoritme om mensen met middel en zware deformiteiten ook een hoogstaande brace te kunnen aanmeten.   
 • Het testen of de pasvorm van de 3D geprinte brace, waarbij de scan op een virtuele manier is gecorrigeerd, ook in werkelijkheid net zo goed zit als de traditionele braces. Waarbij het voordeel is dat de Manometric Brace hogere comfort, duurzaamheid heeft en efficiënter en consistenter kan worden geproduceerd. 
 • Het uitdenken en uitwerken van een nieuw zorgpad voor het aanmeten van braces met Basalt en 19 eerstelijnspartners. Dit krijgt gestalte in het zorgconcept &Basalt.  

Versterk onze community

Het Fieldlab R&M gelooft in de kracht van samenwerking. Als een (digitale) toepassing geen waarde heeft voor alle directe en indirecte gebruikers, wordt er geen gebruik van gemaakt. Geen gebruik leidt tot geen adoptie, waardoor de introductie van een (digitale) toepassing mislukken. Samenwerking binnen en tussen revalidatie-instellingen, kennisinstellingen, ondernemers, financiers, investeerders, beleidsmakers en patiënten(verenigingen) is daarom nodig.   

Wij werken aan het opzetten van een community. Volg het laatste nieuws door je aan te melden voor onze nieuwsbrief!

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact op.

Het Fieldlab organiseert events om je slimmer te maken.