Welkom bij Fieldlab Rehabilitation & Mobility

 • Het Fieldlab is een jonge netwerkorganisatie die zich richt zich op het ontwikkelen, testen en implementeren van digitale toepassingen binnen de revalidatie. 
 • Het Fieldlab wil de tijd tussen idee en borging verkorten. Met als resultaat dat digitale toepassingen sneller ingezet kunnen worden binnen revalidatie-instellingen. 
 • Het Fieldlab is een open community die bestaat uit medewerkers van revalidatie-instellingen, patiënten(verenigingen), mantelzorgers, studenten en docenten van kennisinstellingen, ondernemers, beleidsmakers, financiers en investeerders.
 • Het Fieldlab initieert en begeleidt samenwerkingen, organiseert events, voert innovatie-onderzoek uit en deelt best practices.    
22

Toevoegen van waarde

Het Fieldlab brengt een digitale toepassing één of meerdere TRL-niveaus verder én voegt waarde toe gericht op de adoptie van de toepassing. Zo wordt er actief meegewerkt aan het ontwikkelen van een duurzame business case, wordt er gewerkt aan CE-markering en wordt een bijdrage geleverd aan het implementatieplan van de zorgaanbieder. 

Zo is het Fieldlab van waarde voor:

 • Ondernemers. Het Fieldlab helpt ondernemers om de time to market te verkleinen, onder andere door een bijdrage te leveren aan de business case en het implementatieplan.
 • Patiënten en mantelzorgers. Het Fieldlab levert een bijdrage aan het opleveren van bewezen digitale toepassingen die patiënten en mantelzorgers helpen om het revalidatietraject succesvol te doorlopen
 • Zorgaanbieders en investeerders. Het Fieldlab werkt aan het opleveren en borgen van een marktrijp product, dienst of marktbenadering, inclusief een business case en implementatieplan. Het Fieldlab biedt praktische ondersteuning aan revalidatie-instellingen.
 • Financiers. Er wordt gewerkt aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de revalidatiezorg. 

Onze resultaten

Wat wij sinds 1 januari 2020 bereikt hebben:

 • Samenwerkingen met ondernemers: 7
 • Bespaarde tijd in maanden: 3
 • Nieuwe subsidies: 2
 • Nieuwe investeringen: 1
 • Betrokken studenten: 10
 • Georganiseerde events: 8

Uitgelicht

Manometrics

Manometric’s missie is het veranderen van orthesen en prothesen van een noodzakelijk kwaad naar producten die heerlijk zijn om te dragen. Een hoogstaande nieuwe manier om orthesen en prothesen efficiënter en effectiever te maken, met meer gebruikersgemak voor de patiënt.  

Het Fieldlab heeft waarde toegevoegd door: 

 • Het faciliteren van een omgeving en samenwerking voor het verbeteren van de algoritme om mensen met middel en zware deformiteiten ook een hoogstaande brace te kunnen aanmeten.   
 • Het testen of de pasvorm van de 3D geprinte brace, waarbij de scan op een virtuele manier is gecorrigeerd, ook in werkelijkheid net zo goed zit als de traditionele braces. Waarbij het voordeel is dat de Manometric Brace hogere comfort, duurzaamheid heeft en efficiënter en consistenter kan worden geproduceerd. 
 • Het uitdenken en uitwerken van een nieuw zorgpad voor het aanmeten van braces met Basalt en 19 eerstelijnspartners. Dit krijgt gestalte in het zorgconcept &Basalt.  

Versterk onze community

Het Fieldlab gelooft in de kracht van samenwerking. Als een digitale toepassing geen waarde heeft voor alle directe en indirecte gebruikers, wordt er geen gebruik van gemaakt. Geen gebruik leidt tot geen adoptie, waardoor de introductie van een digitale toepassing mislukken. Samenwerking binnen en tussen revalidatie instellingen, kennisinstellingen, ondernemers, financiers, investeerders, beleidsmakers en patiënten(verenigingen) is daarom nodig.   

Kom onze community versterken en ontvang onze nieuwsbrief! 

Kansen voor West2

Het Fieldlab wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit KvW2.

Het Fieldlab organiseert events om u slimmer te maken. Klik op de knop voor meer informatie.

Klik op de knop om contact met ons op te nemen.