strategisch adviseur innovatie

Zoekt graag naar nieuwe mogelijkheden om de zorg te verbeteren

“Vanuit mijn achtergrond in kwaliteitszorg, organisatieontwikkeling en veranderprocessen ben ik altijd benieuwd naar waarom de dingen gaan zoals ze gaan en hoe het anders, beter, efficiënter of logischer kan. Jarenlang heb ik me gericht op kwaliteit en (patiënt)veiligheid binnen Basalt.”

“Zoeken naar nieuwe mogelijkheden, ideeën en (proces)verbeteringen die waarde toevoegen voor onze patiënten is wat ik graag doe en daarom was de stap naar innovatie voor mij een mooi vervolg. De uitdagingen waar de (revalidatie)zorg voor staat zijn groot en kunnen naar mijn idee alleen worden getackeld door heel kritisch te kijken naar onze processen en alle innovatieve (technologische) ontwikkelingen en daarmee een transformatie maken naar toekomstbestendige duurzame zorg. Dit kan alleen door onze zorg en behandeling opnieuw en anders te definiëren en vorm te geven. In het Fieldlab Revalidatie denken we samen met innovatieve ondernemers na hoe hun producten een rol kunnen spelen in deze toekomstbestendige zorg.”

Judith te Linde | LinkedIn