senior adviseur innovatie

Gespecialiseerd in implementeren

“In 2007 ben ik begonnen met werken als fysiotherapeut en ik merkte al snel dat ik energie krijg van met collega’s en patiënten bedenken hoe we de zorg nog beter kunnen organiseren. Na het behalen van mijn master neurorevalidatie & innovatie aan de Hogeschool Arnhem & Nijmegen (2012) heb ik ruim 10 jaar ervaren hoe het werkt om veranderingen aan te brengen in grotere organisaties, zoals de introductie van hybride zorg binnen Basalt. Ik geniet ervan om vertaler te zijn tussen verschillende mensen, perspectieven en organisaties. Mijn expertise ligt op het vlak van implementeren: hoe kun je de ontwikkeling en introductie van jouw innovatie stapsgewijs succesvol maken? Wat maakt dat een innovatie wel of niet omarmd wordt? Ik ga analytisch en creatief te werk met oog voor de zachte kant van verandering. Mijn analytische blik helpt mij de juiste vragen te stellen en tot de essentie van een probleem te komen. Mijn creativiteit helpt mij om niet eerder bedachte oplossingen te bedenken voor complexe situaties.”

Sander Houdijk | LinkedIn